Để có 1 CV gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng? - Lu-design
Lu-design

Để có 1 CV gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng?

May 25, 2017, 4:22 pm

Thông thường thì các nhà tuyển dụng sẽ dành khỏang 15 đến 45 giây để đánh giá tình trạng CV của bạn và quyết định xem có nên chọn ra một mẫu CV nào đó có xứng đáng để giúp cho chủ nhân của nó có được một cuộc phỏng vấn.

Một điều lưu ý khá quan trọng nữa là mọi thông tin quan trọng phải được đưa lên đầu tiên, bạn không nên dành cả một danh sách dài ngoằn để liệt kê nào là tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân v.v…nếu bạn không muốn chôn vùi 99% nội dung còn lại, bởi vì những nhà tuyển dụng thật sự không hề quan tâm nhiều đến thông tin cá nhân của bạn, họ chỉ cần biết về các kinh nghiệm và lĩnh vực chuyên môn của bạn mà thôi.

Đặc biệt, ấn tượng về màu sắc, cách bố trí, sắp xếp để có 1 CV chỉnh chu sẽ gây ấn tượng đầu tiên cho nhà tuyển dụng.